Nhận tin tức từ tôi

Nhập Email của bạn

Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

Đất không có sổ đỏ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi?

Đầu Tư Đất Nền Đồng Nai
Đất không có sổ đỏ vẫn được bồi thường khi bị thu hồi?
Ngày 06/01/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Nghị định 01/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 03/03/2017.
Những điểm mới về bồi thường đất đai khi bị thu hồi
Quy định mới đã mở rộng đối tượng được nhận bồi thường đất khi bị Nhà nước thu hồi để sử dụng vào các mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Người dân theo đó sẽ đỡ bị thiệt thòi hơn vì một số loại đất vẫn có thể được bồi thường mặc dù chưa được cấp sổ đỏ.
Cụ thể, theo quy định mới, việc bồi thường đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/07/2004 nhưng đã nộp tiền sử dụng đất mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy định như sau:
  • Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền thì người sử dụng được bồi thường đất với diện tích và loại đất này.
  • Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004 và giấy tờ chứng minh đã nộp tiền thì người đang sử dụng nhận bồi thường như sau:
    • Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng với diện tích đất được giao theo đúng mức quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì nhận bồi thường về đất với diện tích và loại đất được giao.
    • Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền sử dụng với diện tích đất được giao thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì nhận bồi thường về đất với diện tích và loại đất được giao, nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/07/2004 nhưng không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền với diện tích được giao thì người đang sử dụng được bồi thường đất với diện tích và loại đất được giao, nhưng phải trừ đi số tiền sử dụng đất phải nộp (nếu có) theo quy định của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Doanh nghiệp không sử dụng đất được cấp theo tiến độ sẽ bị thu hồi
Cũng theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, từ ngày 03/03/2017, giá đất trong khung giá, bảng giá với đất sử dụng có thời hạn được tính tương ứng với thời hạn sử dụng đất là 70 năm. Đất phi nông nghiệp do cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất phi nông nghiệp khác được UBND cấp tỉnh căn cứ giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại khu vực lân cận đã quy định trong bảng giá đất để quy định mức giá...
Với trường hợp thuê đất, thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề sẽ bị UBND cấp tỉnh thu hồi nếu:
Không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng 36 tháng so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất.
Quá thời hạn 36 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp các bên không có giao kết về tiến độ đưa đất vào sử dụng trong hợp đồng mà không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng.
Tổng hợp thông tin - Võ Hoàng

Đầu Tư Đất Nền Đồng Nai / Hotline 0939 779 500

Hãy like và share nếu bạn thấy có thông tin hữu ích. Hành động nhỏ nhưng là niềm động viên to lớn cho chúng tôi. Xin cảm ơn!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2016, Blogger Templates Designed By Templateism | Distributed By Gooyaabi Templates